X
تبلیغات
آوای سلماس
آوای سلماس
مقالات نویسنده ، خبرها و مقالات لینک شده و نویسنده های دیگر
به نام آنکه اگرحکم کندهمه محکومیم

 
تاريخ : چهارشنبه 3 اردیبهشت1393
آیا دیپلماسی ظریف نتیجه می دهد؟!/

سرنوشت بازارچه کوزه رش سلماس همچنان منتظر تصمیم ترکیهارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : جمعه 29 فروردین1393

راهبرد سعادت برای توسعه پایدار استان

سعادت استاندار آذربایجان غربی در اولین سخنرانی خود با اشاره بر رتبه بسیار نازل و تاسف بار آذربایجان غربی درشاخص درآمدسرانه(28 کشوری) «سایت نوید آذربایجان -25/9/92»شاه کلید استراتژی خود در مدیریت استان آذربایجان غربی را رونمایی کرد ودر ادامه طی  چند ماهه گذشته دربیشتر اظهار نظر های خود تلاش نمود محوریت برنامه خودرا شفافتر نماید در این خصوص یک نگاه اجمال به مواضع اولین استاندار آذربایجان غربی در دولت تدبیر و امید طی قریب به شش ماه گذشته گویای ترجیح توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی در برنامه راهبردی وی برای توسعه پایدار استان است .به نظر می رسد راهبرد محوریت اقتصاد در اندیشه مدیریتی عالی ترین مقام حاکمیتی استان پشتوانه های نظری لازم درمهار و رفع چالش های رکن جمهوریت نظام را در نهان خود دارد چیزی که خود  از اهم ادله استقبال اکثریتی مردم از برنامه های دکتر روحانی در خرداد 92 بود.راقم این سطور در بررسی پشتوانه های نظری توسعه از منظر دموکراسی با تلنگری بر نظرات صاحب نظرانی همچون «شومپیتر» و....معتقد است عوامل اقتصادی از اثر گذار ترین مولفه های پیشبرد شاخص های دمکراتیک نظام سیاسی در بسیاری از دمکراسی های قدیمی بوده است.پرواضح است توسعه اقتصادی و گسترش سطح رفاه اقتصادی در هر جامعه سیاسی ضمن گسترش دامنه جمعیتی طبقه متوسط ظرفیت آن طبقه را با تکیه بر قدرت اقتصادی خود در تقویت جامعه مدنی به امری انکار ناپذیر مبدل خواهد ساخت رهیافتی که خود فضای لازم را در ایجاد ورشد احزاب ،تشکل ها ،NGOها وانجمن ها فراهم ساخته و بی شک این فرایند ، قدرت سیاسی را در افزایش احترام به حقوق شهروندی ،حاکمیت قانون و هنجارهای مردم سالاری ملزم خواهد نمود

چالش ها و ظرفیت های راهبرد اقتصادی در توسعه استان

اخیرا معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی میزان سرانه در آمد در آذربایجان غربی را پایین‌تر از میانگین کشوری اعلام کرده است ( سایت خبر گزاری تسنیم-۱۳/اسفند/۱۳۹۲ ) در واقع این گونه اظهار نظرها و مطالعات انجام گرفته از سوی سازمان های رسمی کشور گویای این مسئله است که استان آذربایجان غربی در میان استان های کشور همواره رتبه های آخر را از نظر توسعه یافتگی به خود اختصاص داده است .پرواضح است شرایط نامساعد اقتصادی درآذربایجان غربی علیرغم داشتن ظرفیت های قابل توجه توسعه اقتصادی از شرایط نامساعد اقتصادی رنج می برد .یک پیمایش ونگاه به بخشی از پتانسیل های بالقوه اقتصادی استان گویای مدیریت برنامه گریز وناکارامد سالهای گذشته درایجاد شرایط تاسف بار فعلی است

1-ظرفیت های معجزه آسای مرزی:

امروزه تاثیر ظرفیت های مرزی در مبادلات اقتصادی بر رونق کسب و کار و افزایش سطح درآمد شهروندان یکی ازمهمترین رویکردهای واحدهای سیاسی توسعه یافته یا درحال توسعه می باشد که عینی ترین آن را می توان در سرمایه گذاری ها و سیاست های هوشمندانه اقتصادی دولت طیب اردوغان در ترکیه متصور شد که خود موجب جهش قابل توجه رشد اقتصادی این کشور همسایه در سالهای اخیر شده است .در این خصوص استان آذربایجان غربی با داشتن نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای عراق ،ترکیه،آذربایجان به تنهایی ظرفیت عظیمی در حوزه صادرات ،واردات واشتغال در خود دارد که میتواند کسب و کار صدها هزار نفر از شهروندان منطقه را رونق بخشیده و شاخص های درآمدی استان را به نحو قابل توجهی قابل دفاع نماید چیزی که متاسفانه در پازل مدیریتی اذربایجان غربی سالها مورد بی توجهی قرار گرفته است رویکردی که می توانست رشد سرانه درآمد و رفاه بخش وسیعی از مردم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.پر واضح است شهر های خوی ،ماکو، سلماس ،اشنویه ،پیرانشهر وسردشت از جمله مهمترین پتانسیل های مهم تبادلات مرزی استان بوده که اکثرا در فقدان زیر ساخت های لازم(پایانه های مرزی فعال و...)ودیدگاههای امنیتی امکان استفاده حداکثری از این ظرفیت ها را نداشته وتنها مستمسکی برای گرم نگه داشتن تنور مشارکت سیاسی برای کاندیداها در فرایند انتخابات شده است چیزی که سالهاست نمود آن در شهرستان سلماس قابل رصد است

2- منطقه آزاد ماکو :

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با توجه به ظرفیت های قانونی این گونه مناطق در توسعه صنعت و رونق اقتصادی یکی دیگر از پتانسیل هایی است که متاسفانه نتوانسته در طول سه سال گذشته بدلایل عدم ثبات مدیریتی و...به مرزهای سقف حداکثری خود درتاثیرات اقتصادی برسد .بدیهی است تلاش در تزریق یک  مدیریت توانمند می تواند کلیت فضای  استان را تحت تاثیر تشعشع اقتصادی این منطقه قرار دهد

3- منطقه ویژه اقتصادی سلماس :

بررسی کارشناسی قانون مناطق ویژه اقتصاد و کارویژه های این بلوک های اقتصادی نشان از ظرفیت های انگیزشی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مناطق است که مهمترین خروجی آن گسترش بنگاههای اقتصادی و مراکز بزرگ صنعتی است چیزی که امروزه یکی از تنگاهای مهم اقتصادی آذربایجان غربی در امر توسعه می باشد .در این خصوص منطقه ویژه اقتصادی سلماس که برای خود حکایت دیرینی دارد بعد از یک دهه وعده های سیاست ورزان انتصابی و انتخابی به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی آذربایجان غربی مجوز فعالیت گرفت لیکن پرونده این منطقه  با گذشت بیش از چهار سال هنوز در بایگانی مدیریت تصمیم سازان کشوری و استانی خاک می خورد وانتظارها برای شروع زیرساختها و فراهم نمودن بسترهای فعالیت این بلوک مهم اقتصادی همچنان تحقق نیافته است

پرواضح است موارد مطرح شده در این مقال از جمله اهم ظرفیت های بالقوه اقتصادی استان بوده که قطعا از منظر کارشناسان اقتصادی قابل گسترش در سایر حوزها ی اقتصادی را نیز دارد

چالش های پیش رو:

یک پیمایش تاریخی از مدیریت سعادت در استانداری آذربایجان غربی دراوایل دهه 70 گویای سطح هوشمندی وی در پیشبرد راهبردهای اقتصادی است که ازمصداق های  شاخص آن تدبیر هوشمندانه وی در تبدیل یک تهدید امنیتی به یک فرصت اقتصادی در مسئله بحران سیاسی کردستان عراق بود که شهرهای مرزی و جنوبی استان را تحت تاثیر خود قرارداده بود.وی در آن مقطع زمانی با فراهم نمودن شرایط لازم برای ورود خودروهای سبک وسنگین در مرزهای جنوبی استان توانست یک تهدید امنیتی را به بخش مهمی از فرصت های اقتصادی مردم منطقه و دستگاههای دولتی وعمومی تبدیل نماید .بر این اساس باید امیدها را برای موفقیت اولین استانداردولت تدبیر وامید برای پیشبرد راهبرد خود در توسعه پایداراستان بارورتر ساخت لیکن در این مسیر با توجه به پیشینه دیرین نگاه امنیتی به پتانسیل های مناطق مرزی و بخشنامه های قابل نقد ماههای اخیر وزارت کشور در محدود سازی استانداران برای انتخاب مدیران کارآمد به نظر می رسد قربانعلی سعادت راه دشواری را پیش روی خود دارد.امید است از یک سو وی با نفی تدریجی نگاه امنیتی و تقویت رویکردهای اقتصادی درمناطق مرزی و از سوی دیگراستفاده از جایگاه کاریزماتیک غنی از تجربه (در مقام شیخ استانداران)برای مهارورفع  موانع موجود در انتخاب مدیران کارآمد از طریق دیپلماسی فعال داخلی با کنشگران راس هرم قدرت سیاسی چشم اندازی امید بخش و آینده ساز برای توسعه پایدار استان آذربایجان غربی  رافراهم نمایدارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : یکشنبه 11 اسفند1392

رئیس سازمان بازرسی کشور خبر داد

حق ماموریت ۱۲ میلیارد تومانی یک مدیر استانی 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ای که در یکی از استانها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت،        12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است!!

ناصر سراج روز یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی افزود:

در پرونده دیگری که در یکی از استان های کشور تشکیل شده است عده ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد.افراد در این پرونده فیش های گمرک را با استفاده از فتوشاپ، جعل می کرد.ارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : دوشنبه 5 اسفند1392
 

فرصت سوزی های شورای شهر سلماس

بی شک دموکراسی و نهادهای برخواسته از آن کارآمدترین نظام سیاسی در مشروعیت بخشی به حکومت ها و توسعه پایدار بوده است .پرواضح است شوراهای شهر عینی ترین نماد مردم سالاری بوده که مشارکت مردمی را در تمامی سطوح هرم مدیریتی واحد های سیاسی امکان پذیر ساخته و درپیشرفت و ترقی شهرها و فراهم آوردن محیطی آرام بخش برای حیات شهروندان نقش به سزایی داشته اند .علیرغم اهمیت اثربخش این گونه پارلمان ها در تدوین سیاست های توسعه پایدار شهرها متاسفانه این امر هنوز در جوامع در حال گذار به دموکراسی  نظیر ایران محقق نشده است . در این خصوص شوراهای شهر در ایران علیرغم گذشت نزدیک به چهار دوره از فعالیت آنها هنوز با چالش های کار آمدی مواجه هستند ودر این راستا هزینه های آن را شهروندان با از هم گسیختگی امورات مدیریت شهری می پردازند .شورای شهر سلماس در یک پیمایش میدانی به طور خاص یکی از این گونه پارلمان های محلی است که در طول یکسال گذشته در یک رویه پاردوکسیک آنارشیسم برنامه ریزی در مدیریت شهری را با عجز و ناتوانی برای انتخاب یک راهبر برای پیشبرد سیاست های عمران و آبادانی شهر بوجود آورده است .در این خصوص بیش از یکسال است شهر سلماس بدون شهردار بوده و این معضل که در نوع خود شاید بی سابقه باشد مشکلات عدیده ای «چون انباشت دهها پرونده بلاتکلیف شهروندان در شهرداری، فروپاشی ساختار بودجه ریزی و افزایش بی رویه اعتبارات جاری ،روزمرگی گردش کار در شهرداری بدون اهداف مشخص و مسکوت ماندن بسیاری از پرونده های عملیاتی زیرساخت ها و پرو ژه ها» را متوجه نظام مدیریت شهری سلماس کرده است .هر چند شورای دوره سوم در کنار کارنامه ضعیف ،جرقه های شروع این بحران را فراهم نمود لیکن انتظار می رفت شورای دوره چهارم که مشروعیت آن وامدار رویکرد «تغییر در وضع موجود» شهروندان بود با تاسی از عقلانیت پارلمانی چالش« فقدان شهردار » را مهار نموده و به مطالبات شهروندان سلماسی پاسخ شایسته دهد لیکن این امر با گذشت نزدیک به نه ماه هنوز محقق نشده است .پر واضح است شاخص ترین نهاد مدنی سلماس در مدیریت شهری فرصت سوزی نموده و نزدیک به یک ربع از عمر تشکیلاتی خود را متاثر از دخالت عوامل پیرامونی به هدر داده است . در این راستا معمولا سال اول فعالیت شورای شهر سال مشخص کردن اهداف و چشم اندازها ی توسعه ای است ،سال برنامه ریزی کارشناسی و سال مهندسی معکوس برای آسیب شناسی چالش های عمران و آبادانی شهر جهت تدوین سیاست های جامع برای یک مقطع زمانی چهار ساله است وپیش شرط  این همه فقط با انتخاب یک شهردار با تجربه و توانمند امکان پذیر است رویکردی که پارلمان محلی سلماس در انجام آن تاکنون ناتوان و عاجز بوده است. باید این واقعیت را قبول کرد که اعضای شورای شهر سلماس امروزه با بایدها و نبایدهای بسیاری مواجهند که باید در تدارک توجه و پاسخ به آنها باشند :

1-به مثابه شهرها و جوامع کوچک هویت های محلی و قومی در سلماس پررنگ ترند و این امر بومی گرایی را یکی از الزامات انتخابات مدیران حاکمیتی در این شهر کرده است چیزی که شورای شهر سلماس بر خلاف آن عمل نمود ، رویه ای که بازتاب های منفی آن در زمزمه های روزانه  درگوشی شهروندان ملموس است

2-   سهم بزرگی از منابع مالی شهرداری از جیب شهروندانی تامین می شود که خود در باتلاق یخبندان اقتصاد شهر با چالش های حاد اقتصادی روزگار سختی را می گذرانند بر این اساس  مدیریت سیستماتیک  این منابع مالی در جهت آبادانی و توسعه شهر و ساختن محیطی شاد برای زندگی شهری  بیش از پیش ضروری به نظر می رسد رهیافتی که نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته بلکه ریخت و پاش ها و بی برنامگی ها در غیاب یک راهبر توانمند  ملموس و چونان زهر هلاهل کام شهروندان را تلخ تر نموده است

3-رهبری مهم ترین سازمان مدیریت شهری مستلزم شاخص های مهمی همچون تجربه - تسلط به جغرافیای اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی وعمرانی شهر-آشنایی سازمانی با ساختارهای انسانی ،اداری و مالی شهرداری –کاریزمای شخصی و اندوخته های علمی است لذا نادیده گرفتن ابعاد چند گانه این شاخص ها  و حرکت یک بعدی شورای شهر سلماس  با تاکید بر     مدر ک تحصیلی راهی است که مقصدی جز ترکستان نحواهد داشت

4- 16 سال تمرین کار شورایی اراده و عقلانیت  شورای شهر را باید به این رهیافت رسانده باشد  که انتخاب عالی ترین مقام شهرداری در سایه حفظ  استقلال رای و انفعال ناپذیری از جریانات محفلی  امکان پذیر است رهیافتی که تاکنون در کنش های اکثریت اعضای شورای شهر مشهود و ملموس نبوده است   ارسال توسط علی محمدی ایروانلو

              تحلیل رفتار شناسی جریانات سیاسی فرصت طلب          

                      (به قلم تقی کرمی  فعال سیاسی استان )          

اساسا در  عالم سیاست سطوح تحلیل مختلفی برای ارزیابی عملکرد جریانات سیاسی در مقابل حوادث ورویدادهای سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد . برخی از اندیشمندان برای تحلیل مسایل سیاسی از رهیافت کلان بهره می گیرند وگروهی دیگر سطح تحلیل خرد را برای بررسی مسایل مد نظر قرار می دهند. بنظر می رسد روش و متدی که  اندیشمندان وتحلیل گران در تحلیل وقایع بهره می گیرند در نوع نگاه آنها به حوادث ورویدادهای سیاسی واجتماعی بسیار موثر است. گروهی که تحلیل سازمانی را ابزار تحلیل خود قرار می دهند کلان نکر بوده وعمدتاً مسایل را در سطح کلان وبدون توجه به مسایل خرد به پیش می برند .اما کسانیکه رهیافت تحلیل رفتار شناسی را برای واکاوی حوادث ورویدادها انتخاب می کنند سعی دارند از ریزترین مسایل نیز غافل نشوند تا آسیبی به دقت تحلیل آنها واحیاناً نتایج تحلیل آنها وارد نشود.

در این مقال سعی شده است از منظر رهیافت رفتار شناسی مواضع جریان های قدرت طلب ومنفعت خواه استان نسبت به انتصاب مدیران استانی مورد تحلیل قرار گیرد. اساساً بین گروههای اصلاح طلب واصول گرای واقعی اختلاف چندانی در در رسیدن به اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران ونیز ترقی وتعالی استان وجود ندارد واختلافات صرفاً در حد روش ها وشیوه های اجراء است . اما طبیعی است اختلاف بین اصلاح طلبان واعتدال گراها با افراد فرصت طلب ومنفعت خواه واقتدار گرا اختلاف بنیادین بوده ونوع نگرش وبینش آنها نسبت به مسایل کشور واستان کاملاً متفاوت است. با این نگاه اساساً نیازی به تحلیل رفتار شناسی جریان منفعت طلب واقتدار گرا در قبل از انتخابات ودر حین برگزاری انتخابات وابزار ها وشگرد های بکار گرفته آنها در طول این ایام نیست چرا که مواضع این جریان در سطح استان کاملاً هماهنگ وهمنوا با جریان اقتدار گرای کشور بوده وگاهاً مواضع جریانی این استان تندتر از سطح کشورنیز بوده است. اما حلقه وصل جریان منفعت طلب استانی با جریان اقتدار گرای کشوری این بود که هر دو بعد از اتمام انتخابات و رأی معنی دار مردم عزیز به جناب آقای روحانی رنگ عوض کرده واز موضع طلب کارانه وارده میدان شده وسعی نمودند آراء مردم را به نام خود مصادره نمایند . اما این رنگ عوض کردن ها چندان دوام نیاورد  وبا معرفی کابینه از سوی دولت تدبیر وامید زنگار از رخسار ها برداشته شد وبا اعمال فشار بر مجلس شورای اسلامی سعی در پیشبرد مطامع خود نمودند. مضافاً با موضع گیریهای حق به جانب  سعی کردند نیات واقعی خود را در پشت الفاظ کتمان نمایند. اما  برخورد طلب کارانه جریان اقتدار گرا در استان آذربایجان غربی در هنگامه کمانه زنی ها در مورد استاندار دولت تدبیر وامید نمود عینی به خود گرفت . این جریان با مطرح نمودن شخصیت های کاملاً زاویه دار با آرمان ها واهداف وشعارهای دولت تدبیرو امید اولاً سعی داشت فشار خود را بردولت اعمال کند ثانیاً در صدد این بود که در بین نیروهای اطلاح طلب واعتدال گرا تفرقه ایجاد نماید وثانیاً با طرح نیروهای افراطی وحامیان جبهه پایداری در استان فضا را برای نیروهای پشت پرده خود مهیا سازد . ولی به لطف الهی نه نیروهای اصلاح طلب واعتدال گرای این استان در دام آنها گرفتار شدند ونه توانستند مهره های مد نظر خود را به دولت تدبیر وامید تحمیل کنند. اما نکته مهم اینجاست که این جریان فکری همچنان به رفتار خزنده خود ادامه می دهد وغفلت از آن می تواند خسارات جبران ناپذیری برای حامیان واقعی دولت تدبیر وامید وخون دل خوردگان 8 سال گذشته تحمیل نماید . هوشیاری در مقابل این جریان منفعت طلب واقتدار گرا  ونیفتادن در دام آنها امروزه مهمترین وحیاتی ترین وظیفه نیروهای اصلاح طلب واعتدال گرا بویژه بزرگان آن می باشد . مطمئناً انتخاب وانتصاب هر یک از افراد منتصب به جریان های وفادرا به دولت تدبیر وامید به یکی از سمت های کارگزاری دولت ،فرصت مغتنمی است برای خدمت به نظام وکشور عزیزمان ایران ومضافاً به منصه ظهور رساندن لیاقت وتوانمندی وتدبر نیروهای اطلاح طلب واعتدال گرا . پس یقین دارم بزرگان جریان اعتدال گرا واصلاح طلب آنچه را که رصد می کنند نه اشخاص ، بلکه نوع نگرش وبینش افراد به اعتلا وتوسعه استان  واستفاده حداکثری از نیروهای خلاق ،پاکدست وتوانمند وشایسته در سطوح مدیریتی ووفاداری به آرمان ها واندیشه ها وشعارهای دولت تدبیر وامید  است . واین بار نیز اجازه فرصت سازی وبهانه جویی به جریان منفعت طلب واقتدار گرا نخواهند داد وبا حداکثر توان خود از مدیران انتصابی جناب آقای استاندار حمایت خواهند کرد.ارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : چهارشنبه 18 دی1392

یک انتخاب هوشمندانه و شیطنت های کور

برابر اخبارانتشار یافته در فضای سیاسی استان ،سعادت استاندار آذربایجان غربی استراتژیک ترین انتخاب خود را در معرفی معاون سیاسی امنیتی خود به وزارت کشور انجام داده است . در این خصوص به نظر می رسد این انتخاب شیطنت های نحله فکری حاکم طی هشت سال گذشته در استان را وارد مرحله جدید خود کرده است .یک نگاه به مواضع تعدادی از سایت های منتسب به این جریان سیاسی که در قالب تاکتیک های ژورنالیستی از نوع مجازی آن نمود پیدا کرده گویای شروع فاز جدید این شیطنت هاست .       

پرواضح است این طیف از کنش گران سیاسی با رفتار اپورتونیستی خود در مقطع زمانی انتخاب استاندار آذربایجان غربی با تاکتیک« حرکت به جلو »در تلاش بودند از یک سو با معرفی گزینه های متعدد و ماراتن سازی فضای انتخاب استاندار و از سوی دیگر تخطئه کاندیداهای منتسب به جریان اصلاح طلب ، هژمونی خود بر مدیریت استان را نه در رویای نوستالژیک بلکه در  عالم واقع دوام بخشند لیکن این حربه با سیاست های هوشمندانه دولت «تدبیر وامید» در معرفی آقای سعادت در جایگاه شیخ الرئیس استانداران به عنوان استاندار آذربایجان غربی ره به جایی نبرد .به نظر می رسد این جریان سیاسی هم گام با تعدادی از شبه سیاسیون منتسب به «حزب باد » با معرفی رادفر به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری دور دیگری از فرافکنی های کور خود را شروع کرده اند . یک کنکاش تحلیل گرایانه موءید این واقعیت است که انتخاب فرماندار اسبق شهرستان های شاهیندژ، ماکو و سلماس در دولت اصلاحات بی اغراق طلایی ترین انتخاب آقای سعادت قلمداد می شود در واقع یک پیمایش از عقبه انقلابی ، سیاسی ومدیریتی رادفر نشان از اوج عقلانیت سیاسی در انتخاب وی است چیزی که خود یکی از مهم ترین ادله ایجابی شروع به کار توپخانه جریان مخالف دولت و فرصت طلبان سیاسی در تخطئه و زیر سوال بردن این اقدام هوشمندانه است پر واضح است تلنگری به سوابق وی گویای واقعیت هاست :حضور مستمر در جبهه های حق علیه باطل ،مدیریت انقلاب محور کنش های سیاسی در سنگر دانشگاه (به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه در دهه 60) ، مدیریت بیش از یک دهه چالش های سیاسی،امنیتی و قومیتی در سیاسی ترین مناطق استان آذربایجان غربی (سلماس، ماکو و..) از رادفر شخصیتی جامع الشرایط برای تصدی راهبردی ترین منصب مدیریتی استان آذربایجان غربی ساخته استارسال توسط علی محمدی ایروانلو

اصول گرایان تندرو و تخریب کاندیداهای اصلاح طلبان

 اخیرا نوشته ای در یک از سایت های منتسب به جریان اصول گرا (آینا نیوز) تحت عنوان « آیا کاندیداهای استانداری از بیان سوابق سیاسی خود ابا دارند؟» در کنکاش گمانه های مربوط به گزینه های استانداری آذربایجان غربی منتشر شده است .

باید اذعان نمود  استمرار ادبیات سیاسی منسوخ شده نئو محافظه کاران ایران و استفاده از تاکتیک انگ زنی برای حذف رقبا که در طی چند سال گذشته موئلفه اصلی  سّبک رقابت سیاسی جریان  رقیب اصلاح طلبان بوده شاکله اصلی این نوشته را مشمئزکننده کرده است. در این خصوص تخریب و حمله به دو نفر از کاندیداهای اصلاح طلبان برای استانداری آذربایجان غربی با تمسک به اتهامات تکراری ،بی سروته و استفاده ابزاری از وقایع ناگوار انتخابات سال88 از اهداف اصلی پازل این نوشته است که تلاش می کند به ظن خود فضای لازم برای بازگشت اصلاح طلبان به هرم مدیریتی استان را تنگ و غبارآلودنموده ودر ادامه شانس گزینه منتسب به نحله جریان فکری خود را که با رای «نه» ملت مواجه شده در تصاحب جایگاه عالی ترین منصب قدرت سیاسی و اجرایی استان تثبیت نماید !!.ظاهرا آقایان هنوز در نوستالژی هشت سال گذشته به سر برده وهنوز از درک پیام انتخابات سال 92 عاجزند .پر واضح است بنا به اذعان اکثریت قریب به اتفاق سیاسیون اخلاق محور کشور و شواهد موجود ،پشتوانه اصلی خروجی صندوق های رای خرداد ماه سال جاری وسرمایه اجتماعی دولت تدبیر و امید  دکتر روحانی، اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنها بوده و خواهد بود بر این اساس عقلانیت سیاسی در یک بستر دمکراتیک  مستلزم این است که دیگر فضای سیاسی کشور اتخاذ این گونه شگردهای ماکیاولی  در ایراد اتهامات بی اساس و روتین شده را بر نمی تابد .به نظر می رسد جریان رادیکال منتسب به نحله فکری دولت سابق دراستان با ید تاکتیک «کاتولیک تر از پاپ شدن»  را به باد فراموشی سپرده و از یک سو به مواضع سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و از سوی دیگر به خروجی سیاست های خود در هشت سال گذشته بیشتر تعمق نمایدارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : دوشنبه 13 آبان1392

       باز هم ماه پیروزی خون بر شمشیر رسید

بازهم این روزها حال و هوای شهرمون، حال و هوای محرم را پیدا کرد. بازهم بیرق "یا حسین" بر سر در خانه ها، مغازه ها، حسینیه ها و مساجد برافراشته شد و لباس های مشکی زینت بخش عاشقان و عزاداران حسینی و ...، بازهم این ایام بر عاشقان راهش تسلیت بادارسال توسط علی محمدی ایروانلو

روحانی عمل گرا و بازگشت

دوباره امیدها به پیشرفت و ترقی کشور

پس از هشت سال پسرفت امیدها دوباره برای پیشرفت ،آبادانی کشورورفاه و آسایش مردم باز گشته است .شواهد گویای این است که پوپولیسم ،عوام فریبی و سیاست های بحران زا که تحریم ها ،ویرانی های اقتصادی، فرهنگی و بحران های پیچیده را برای کشور در پی داشت دیگر جایی در کشور نخواهد داشت .نشانه ها و خروجی سیاست های دولت دکتر روحانی در دو ماه گذشته گواه این ادعاست .در چند روز گذشته شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده اند و برابر شنیده ها این روند ادامه خواهد داشت ،فضای امنیتی کشور به سمت و سوی فضای سیاسی در حال حرکت است ،فعالیت سیاسی نظامیان از سوی عالی ترین مقام های سیاسی کشور نفی می شود ،وزارت ارشاد اقدامات مثبتی در گشایش فضای فرهنگی کشور برداشته است ،خانه سینما باز شده و خبرها حاکی از شروع به کار دوباره انجمن روزنامه نگاران است ، عقلانیت در سیاست خارجی حاکم شده ،برای اولین بار رئیس جمهور ایران پیش از سفر به سازمان ملل مقاله ای اثر گذار و خوب در یک روزنامه آمریکایی (واشنگتن پست) منتشر کرده است ،آمریکایی ها پالس های متعددی را برای گفت و گو با ایران ارسال نموده اند ،رئیس جمهور فرانسه قصد ملاقات با رئیس جمهور ایران را در حاشیه برنامه های دکتر روحانی در سازمان ملل دارد ،کاهش ارزش پول ملی متوقف شده و در حال افزایش ارزش است این ها همه و همه  گویای عملکرا بودن دکتر روحانی است  و امیدهای مردم را بارورتر ساخته است  آقای روحانی از یکسو  از پشتیبانی مقام معظم رهبری و حمایت گسترده اصلاح طلبان بویژه شخصیت های با نفوذ و محبوبی چون خاتمی و هاشمی رفسنجانی بهره می برد و از سوی دیگر مرد کارآزموده و با تجربه ای است که از رمز و راز قدرت و نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی آگاه است  پس باید بعد از حماسه سیاسی به زودی شاهد حماسه اقتصادی  مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران بودارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد1392

با نگاهی به حوادث رای اعتماد مجلس به دولت یازدهم

آقایان راه یافته به مجلس، آخر انصاف بدهید

در دوروز گذشته در مجلس شورای اسلامی که روزی قرار بود عصارهٔ فضائل ملّت باشد، آنچه بیشتر دیده شد داد و هوار، عصبانیّت، بی‌نزاکتی و رگهای گردن برآمده‌ای بود که نشان از حجّت قوی بعضی از سخنرانان داشت. این گونه آز آقایان که نمایندگی ملّت قبای گشادی ست که به هزار ترفند بر تن آن‌ها نشسته است و خود در خلوت و تنهاییشان می‌دانند که اگر شایسته سالاری و فضای رقابتی در کشور حاکم باشد، حتّی خواب نشستن بر کرسی‌های مجلس را نیز نمی‌توانند ببینند طی دو روز اخیر یک بار دیگر ثابت کردند که «از کوزه‌‌ همان برون تراود که در اوست»ظاهرا این تعداد ازآقایان راه یافته به مجلس، هنوز پیام واضح انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را نشنیده‌اند یا شاید هم خود را به نشنیدن زده‌اند که اینگونه با وزرای کابینهٔ منتخب آقای رئیس جمهور سخن می‌گویند. آن‌ها فراموش کرده‌اند که کاندیداهای مورد حمایت آن‌ها به مدد رأی اعتراضی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، وزنشان بر همگان مشخّص شده و باید به اندازهٔ وزن کاندیدایشان سخن بگویند. این راه یافتگان، ادب و نزاکت انسانی و اخلاق، حتّی در حداقلی ترین صورت آن را فراموش کرده‌اند که چشم‌هایشان را می‌بندد و هر آنچه از دهانشان بیرون می‌آید را نثار مردانی می‌کنند که از بهترین‌های این مملکت هستند. آن‌ها از «فتنه» سخن می‌گویند و دادگاه تفتیش عقاید درست کرده‌اند، غافل از اینکه «فتنه گر» کسی ست که به رأی و نظر مردم تمکین نکند و تنها در پی تأمین منافع گروهی خود و همدستانش باشد. به نظر می رسد از این عده از  آقایان راه یافته به مجلس باید پرسید : ما باید به چه چیز شما دل خوش کنیم؟! به سیمای رحمانی شما نگاه کنیم یا به صدای آسمانیتان گوش جان بسپاریم وقتی که کلامتان عاری از هرگونه انصاف و ادب است؟! به مملکتی که برایمان ساخته‌اید و ویرانه‌ای که حاصل نا کار آمدی دولت پیشین و بی‌تدبیری شماهاست و حالا به رئیس جمهور جدید و همکاران او به ارث رسیده است، نگاه کنید و کمی سکوت پیشه کنید. بگذارید آقای حسن روحانی در آرامش به کمک همکاران خود و همراهی شما و یاری مردمی که چشم امیدشان به این دولت است، ویرانی‌های به جا مانده از هشت سال قبل را اندکی ترمیم کند. به راستی شما از جان این مملکت و مردم آن، چه می‌خواهید؟! آقایان راه یافته به مجلس، آخر انصاف بدهید؛ ما باید به چیز شما دل خوش کنیم…؟!ارسال توسط علی محمدی ایروانلو

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود