آوای سلماس
مقالات نویسنده ، خبرها و مقالات لینک شده و نویسنده های دیگر
به نام آنکه اگرحکم کندهمه محکومیم

 
تاريخ : یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴

به نام خدا

انا لله و انالیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مهندس علی اکبرآقایی نماينده منتخب مردم شریف سلماس در مجلس شوراي اسلامي مایه تاثر گردید ضمن عرض تسليت به خانواده و همه علاقه مندان به آن مرحوم و آرزوي صبر براي بازماندگان و بستگان - از خداوند متعال براي    آن عزيز سفركرده رحمت و غفران و علو درجات مسئلت مي نمايمارسال توسط علی محمدی ایروانلو

واکاوی چالشهای انقلاب اسلامی ایران با جهان غرب

جهان غرب به رهبري آمريكا جمهوري اسلامي ايران را از بدو پيروزي انقلاب شكوهمند خود در بهمن ماه 1357، به چالش كشيده است كه در اين خصوص فشارهاي سياسي سالهای اخير غرب و آمريكا با ابزار تحریم ها به بهانه مسائل هسته اي ،ادامه همين چالش هاي مستمر بوده است بر اين اساس نگارنده معتقد است انقلاب بزرگ ايران و نظام سياسي آن درتقابل با منافع هژمونيك جويانه غرب بوده و بحران سازي هاي به عمل آمده امري طبيعي تصور شده و مستمر  خواهد بود لذا در این راستا تلاش شده ريشه هاي تقابل غرب با انقلاب ايران مورد بررسي قرار گيرد . پر واضح است مفهوم انقلاب پديده اي است كه با تغيير در زير ساخت هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و … نظامي نو براي اداره جامعه مي آفريند كه خود سر منشاء رويكردهاي جديد مي شود. بطوريكه هر تغييري در نظام سياسي ،كه حوزه هاي فرهنگي ، اجتماعي و … متأثر از آن هستند انقلاب (به معناي مورد قبول عرف و صاحب نظران) شناخته نمي شود در اين خصوص پديده اي انقلاب ناميده مي شود كه لوازمات سخت افزاري (رهبري، ايدئولوژي ، مردم) و نرم افزاري ( تغييرو تحول ، شدت و سرعت، خشم) را توأماً در كنار يكديگر داشته باشد و براين اساس .............ادامه مطلب...
ارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : یکشنبه ۲۸ دی۱۳۹۳

ظرفیتهای توسعه مشارکتی 

اخیرا استاندار آذربایجان غربی مهمترین عامل تسریع در فرآیند توسعه پایدار استان خصو صاً در حوزه اقتصاد را استفاده حداکثری از پتانسیل های سازمانهای مردم نهاد استان دانسته است بطوریکه وی در این خصوص در مراسم همایش هفته پژوهش مهمترین رهیافت رشد و توسعه استان را استفاده از ظرفیت سازمان های مردمی اعلام کرد (سایت استانداری -27/9/93 ) پرواضح است یک نگاه تحلیلل گرایانه به نوع نگاه عالی ترین مقام حاکمیتی در استان گویای این مسئله است که وی مهمترین کاتالیزور سرعت بخشی به فرآیند توسعه پایدار استان را استفاده حداکثری از نقش سازمانهای مردم نهاد و تحقق ایده توسعه مشارکتی می داند بر این اساس راقم این سطور تلاش دارد به تبیین رویکرد هوشمندانه استاندار محترم در نقش آفرینی مشارکت مردمی برای پیشرفت و ترقی جامعه در سطح کلان به طور عام و در شهرستان مهاباد به طور خاص بپردازد .

جامعه مدنی و امر توسعه

باتغییر و تحولات تاریخی در جهان غرب که در قرن نوزدهم به اوج خود رسید فرآیند اضمحلال دولت های مطلقه همگام با گسترش تدریجی جامعه مدنی بعنوان حریم آزادیهای اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است که خود روند اثرات تعیین کنندگی جامعه ومردم بر قدرت سیاسی را موجب گردید .پرواضح است نقش آفرینی و مشارکت مردم در تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت ها در چهارچوب سازمان ها و تشکل های دموکراتیک بوده که خود مهمترین عامل اثربخشی بر توسعه پایدار واحدهای سیاسی توسعه یافته (جهان شمال) در جهان غرب قلمداد میشود . اکنون در کشورهای توسعه یافته شمالی (جهان غرب) نقش سازمانهای غیر دولتی در جامعه نهادینه شده است این نهادهای حد واسط بین مردم و دولت امکان توسعه مشارکتی را مهیا نموده و دولت ها معمولاًدر مقابل آنها نقش انفعالی دارند. در واقع امروزه ما نیفیست توسعه در غرب از نگرش سنتی خود مبنی بر محوریت دولت رُخ بر بسته و پارادایم توسعه مشارکتی با گسترش جامعه مدنی هژمونی معجزه آسای خود را در پیشرفت و ترقی این جوامع نهادینه کرده است و مردم از طریق نهادهای مختلف اجتماعی ، سازمان های اقتصادی،اجتماعی ، سیاسی و آموزشی در تصمیم گیری ها ی علمی ، تخصصی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... نقش آفرینی می نمایند . پرواضح است پاشنه آشیل کشورهای در حال توسعه( کشورهای جنوب ) در طول سالهای گذشته مسئله نفی نقش تعیین کنندگی سازمان های مردمی بوده و این خود پروسه توسعه را دراین جوامع با چالش های اساسی روبرو ساخته است در واقع اکثر این کشورها برخلاف جوامع توسعه یافته که بر اساس فرآیند تحولات تاریخی بستر ساز ،اثرگذاری نهادهای مردمی را در قدرت سیاسی محق می دانند اجازه پیدایش و رسمیت یافتن به گروههای غیر دولتی را با توجه به ساختارهای متمرکز قدرت و حکومت نداده اند و این خود مانع اساسی در پیشبرد مسیر توسعه در این کشورها می باشد .

ظرفیت های جامعه مدنی در مهاباد و مسئله توسعه

نقش آفرینی مردم در اداره جامعه در نگاه پراگماتیستی آن بی شک در گرو گسترش تشکل ها و سازمان های مردمی یا به عبارت دیگر جامعه مدنی است که ریشه در یکی از ارکان نظام سیاسی یعنی جمهوریت دارد . هرچند موضوع جامعه مدنی و گسترش تشکل ها ، گروها و سازمان های مردمی در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور با چا لش هایی روبرو است لیکن به نظر می رسد در دولت تدبیر و امید این مسئله به تدریج امکان رسیدن به آرمانهای دموکراتیک خود را بدست می آورد . پرواضح است رویکرد و نوع نگاه عالی ترین مقام حاکمیتی در استان آذربایجان غربی به اثرگذاری سازمانهای مردم نهاد در توسعه استان به نحوی که اشاره گردید خود گوشه ای از این رهیافت را گویاست روندی که بسترهای آن در گستره آذربایجان غربی با نگاه توسعه مشارکتی در حال بالندگی است بطوریکه در این خصوص یکی از سیاستهای محوری معاونت سیاسی و اجتماعیِ برجسته ترین نهاد حاکمیتی استان در طول یکسال گذشته حول و حوش آن قرار گرفته است . دراین راستا با نگاه مصداقی از منظر آماری و عملکردی شهرستان مهاباد بعد از مرکز استان بیشترین نقش را در تحقق توسعه مشارکتی داراست . این منطقه از آذربایجان غربی با بیش از سی سازمان مردم نهاد علیرغم چالش های عدیده می تواند با ایفای نقش های نظارتی ، بسیج ، جذب و هدایت منابع انسانی ، مادی و معنوی بهترین نمود از مشارکت مردمی را در پیشبرد شاخص های توسعه پایدار شهرستان داشته باشد که شاید یکی از رویش های عینی آن پرچمداری این شهرستان در حوزه کشاورزی (کسب 5 رتبه برتر کشوری ) در سطح کشور در طول سال جاری می باشد که بی شک خود تابعی از نقش آفرینی سمن های فعال این حوزه در مهاباد بوده است . راقم این سطور بامعرفت اندک خود در طی چهار ماه از حضور خود در مهاباد دریافته است این شهرستان با پتانسیل غنی از منابع نیروی انسانی که از الزامات اساسی توسعه است در صورت رفع موانع و فراهم نمودن بسترها می تواند با پتانسیل گروهها و تشکل های مردم محورخود از یکسو آرامش اجتماعی را با ایجاد تفاهم اجتماعی بوجود آورد و از سوی دیگر با جذب مشارکت های مردمی وسرمایه های کوچک و هدایت آن اجرای پروژه های محلی و ملی را در ریل توسعه پایدار(کسب 5 رتبه برتر کشوری ) به سر منزل نهایی برساند .ارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : شنبه ۸ شهریور۱۳۹۳

آوارهایی که برداشتن آنها نیاز به  صبر ایوب دارد

پنج شنبه 6 مرداد در جلسه تخصصی  بنیاد باران  استان آذربایجان غربی که با دستور جلسه «بررسی برنامه های توسعه در ایران با نگاهی به چالش های توسعه در آذربایجان غربی » تشکیل یافته بود حضور داشتم در این جلسه یکی از کارشناسان اقتصادی استان مطالب جالب و در نوع خود تاسف باری را مطرح کرد تاسف بار از این جهت که وی گفت :

1-      ازدر آمدهای نفتی ایران از سال 1287 (دوران مظفرالدین شاه) تا سال 1392  52% سهم تمامی دولت های  97 سال گذشته بود و 48% آن فقط مختص به دولت هشت ساله دکتر احمدی نژاد است!!

2-      از درآمدهای نفتی دولت بعد از انقلاب 45% سهم دولت های مهندس موسوی ،آیت الله هاشمی و آقای خاتمی است و55% بقیه سهم ازکل  در آمد های نفتی مربوط به دولت های نهم و دهم دکتر احمدی نژاد دارد!!

3-      از بابت  پروژه های اکثرا ناتمام  مصوب در دو سفر استانی دکتر احمدی نژاد به استان آذربایجان غربی دولت 1700 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است !!!! حالا شما این بدهکاری را با اعتبار عمرانی استان در سال 93 که رقمی درحدود 200 میلیارد تومان است مقایسه کنید خواهید فهمید در استان با این اعتبارات باید سالها کوچکترین کار عمرانی جدید را شروع نکرد و فقط منتظر ماند تا بدهی های دولت قبلی به صفر رسد

حالا می شود فهمید چرا گفته می شود دولت تدبیر امید هنوز در حال آواربرداری است آوارهایی که برداشتن آنها نیاز به  صبر ایوب دارد واقعا اگر گشایشی در درآمدهای دولت بوجود نیاید باید سالها تنها منتظر آوار برداری بود. آری این است نتیجه سیاست های تماما پوپولیستی احمدی نژادیارسال توسط علی محمدی ایروانلو

ماراتن انتخاب فرماندار سلماس در آستانه پایان

 انتخاب اولین فرماندار دولت تدبیر و امید در سلماس در طول یک سال گذشته متاسفانه به یک مشکل لاینحل تبدیل شده است هر چند کنکاش دلایل این موضوع از منظر افکار با هوش سلماسی بدور نیست و همه می دانند انحصار گرایی در سلماس با شعار « یا نظر من یا هیچکس» عامل اصلی بحران در انتخاب عالی ترین مقام اجرایی و سیاسی شهرستان بوده وموجبات هجرت شایستگان سلماس شده است .با این وجود ظاهرا ماراتن پایان ناپذیر انتخاب فرماندار سلماس در حال پایان است و قرار است یکی از کارمندان ..... که ظاهرا سلماسی نیز می باشد سکاندار فرمانداری سلماس را بر عهده گیردارسال توسط علی محمدی ایروانلو

چالش های فرا روی رئیس جمهور

درترمیم آوارهای اخلاقی  

دکتر روحانی صبح چهارشنبه 22مرداد ماه در جلسه هیأت دولت با تبیین و تحلیل رویکردهای مخالفین دولت اهداف آنان را نقد سازنده یا مخالفت با سیاست های دولت ندانست بلکه آن را تخریب و سنگ اندازی در مسیر توسعه کشور با کارشکنی و اتهامات ناروا و دروغ‌پراکنی دانست وی در ادامه گفت « دولت مبارزه با فساد را شروع کرده و البته به خوبی آگاه است که مبارزه با فساد، عکس‌العمل کسانی که این مبارزه خوشایندشان نیست را به دنبال خواهد داشت » به نظر می رسد رئیس دولت تدبیر امید سر منشاء شروع زود هنگام سونامی پروسه انتقاد از دولت واستیضاح وزرای خود را نه در بستر های نقد سازنده بلکه درقطع منافع اقلیتی کوچک دانسته که در سال های اخیر بنیان های اخلاقی جامعه را به چالش کشیده اند .پر واضح است در طول سال های اخیر خبر های متعددی از رانت خواری ،اختلاس و سو استفاده از قدرت در لایه های مختلف حاکمیتی کشور منتشر شده است .اختلاس 3000 میلیاردی ، فساد مالی گسترده در پرونده های بیمه ایران و سازمان تامین اجتماعی ،استفاده از مدارک دانشگاهی تقلبی ،حراج میلیاردها منابع مالی کشور به بهانه دور زدن تحریم ها ،دادن 3000 بورسیه غیر قانونی و....گوشه ای از فرایند فساد مالی و اداری در ابعاد مختلف مدیریتی کشور طی هشت سال گذشته بوده است .هر چند چالش فساد در دستگاههای دولتی یک عارضه جهانی بوده و در بسیاری از کشورهای جهان با درجات مختلف وجود دارد لیکن راقم این سطور معتقد است مسئله فساد در ابعاد متنوع آن با نگاه به ماهیت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران یکی از چالش های اساسی کشور است که می تواند با گسترش آن به مهم ترین پاشنه آشیل مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شود چیزی که این نوشتار تلاش دارد با تبیین آن بر حقانیت مواضع و رهیافت های دولت تدبیر امید در مواجهه با اقلیتی اخلاق گریز تاکید نماید. فساد در شکل های مختلف خود امری غیر اخلاقی بوده و جامعه انسانی از حیث اخلاق همیشه آن را طرد و مغایر با موازین اخلاقی ،معنوی و انسانی دانسته است .پر واضح است مسئله «نفی فساد » در ایران با نگاه به ماهیت نظام سیاسی آن گویای عمق حساسیت موضوع است بی شک انقلاب اسلامی ایران در نوع خود بی نظیر ترین انقلاب جهان بوده است در این خصوص آنچه انقلاب ایران را از سایر انقلاب ها متمایز کرده شعار جمهوریت و آزادی نبود چرا که پیش از انقلاب ایران و حتی بیش از آن انقلاب های دیگر جهان از جمله انقلاب فرانسه بر مسئله آزادی و جمهوریت تاکید کرده اند .همچنین امتیاز انقلاب اسلامی ایران بر سایر انقلاب های جهان شعار تحقق توسعه ،پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نبود در واقع دیگرانقلاب های جهان در سطح وسیع تری از انقلاب ایران هم در سطح شعار و هم در سطح عمل اهتمام بیشتری به امور مذکور داشته اند .از نظر جنبه های ضد استعماری نیز می توان انقلاب های دیگری را بر شمرد که توفیق و کارکردی کمتر از انقلاب اسلامی ایران نداشته اند . هر چند انقلاب ما از همه این وجوه برخوردار بود اما آنچه این انقلاب را از سایر انقلاب ها متمایز ساخت پیام اخلاقی و معنوی آن بود .در واقع این انقلاب تنها انقلاب جهان معاصر بود که بر حضور معنویت در عرصه سیاست و اجتماع تاکید کرد که خود نوعی پاسخ به بحران معنویت در جهان معاصر بود . رهبر فقید این انقلاب یک شخصیت دینی و معلم عرفان و اخلاق بود ،روحانیون و عالمان دین نظیر هاشمی ،بهشتی ،باهنر ، مطهری ومقام معظم رهبری که بنا بر هویت و جایگاهشان بیش از سیاست و قدرت به اخلاق و معنویت ملتزم بودند در بالاترین رده های رهبری این انقلاب حضوری تعیین کننده داشتند.بر این اساس اخلاق و معنویت از اصول مهم ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران بوده وپایداری وتثبیت نظام سیاسی برخاسته از آن تابعی از استمرار این اصول خواهد بود . در این خصوص یک نگاه به علل و عوامل تضعیف وجدان اخلاقی جامعه و فقدان حساسیت جامعه نسبت به ارزش های اخلاقی نشانگر آن است که شاه کلید اصلی را باید در رفتار حاکمان جستجو نمود ودر این راستاست که در طول بعد از انقلاب همواره اخلاق و معنویت در رفتار و عملکرد حاکمان موقعیت و جایگاه ویژه داشته و تلاش ها بر این بوده است که از هر گونه حساسیت زدایی نسبت به نقض اخلاق و معنویت و به بازی گرفتن مقدسات و باورهای دینی مردم در حکومتی که نشان اخلاق و معنویت بر پیشانی دارد خودداری شود واین رهیافت خط قرمز حاکمان جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود . بر این اساس بحران سازی هایی همچون اسیضاح در حال انجام وزیر علوم که انگشت در لانه منتفعین از بورسیه های غیر قانونی کرده و....نباید خللی در رهیافت ارزشمند دولت روحانی در شفافیت و برخورد با اخلاق گریزان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال وارد شود چرا که قطعا مشروعیت این دولت به طور خاص و تثبیت آرمان های انقلاب شکوهمند ما به طور عام در گرو نهادینه نمودن اخلاق و معنویت با ترمیم آوارهای اخلاقی بوجود آمده در هشت سال گذشته است  نه چیز دیگرارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : یکشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۳

حسین شریعتمداری از احمدی نژاد ۶ میلیارد تومان یارانه گرفت!

امروز خبری تاسف با ر از یک نظر و جالب از نظر دیگر را درپایگاه خبری پیام نو دیدم«حسین شریعتمداری از احمدی نژاد ۶ میلیارد تومان یارانه گرفت!» تاسف بار از این جهت که رئیس جمهور دولت دهم خزانه دولت را چونان ملک شخصی تصور کرده و ارادتمندان و متملقان خود را مستحق تشویق و منتقدین خود را مستحق جزامی دانست رویه ای که سنت حاکمیت پاتریمونیالیستی است  در این خصوص بعد از انتخابات 88 بسیاری از نشریات منتقد دولت که در جریان انتخابات همسو با آن نبودند از حق قانونی خود محروم شدند و یارانه این نشریات کسر گردید !! نشریه آوای سلماس به مدیر مسئولی اینجانب یکی از این نشریات بود .در آن دوران وقتی به اداره کل افرهنگ وارشاد استان اعتراض نمودم پاسخی جز الزام تغییر رویه نشریه از منظر سیاسی برای دریافت یارانه نگرفتم چرا که چرخش های لحظه ای و منطبق با شرایط از خصوصیات  نشریات زرد بود چیزی که قابل هضم در رویکرد دو هفته نامه آوای سلماس با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه رسانه ای استان نبود بدین سان بود که این نشریه با تحمل هزینه های غیر قابل تحمل اقتصادی و مسایل دیگر که قبلادر این وب سایت به آن اشاره داشته ام در اواخر سال 89 فعالیت مطبوعاتی خود را توقیف نمود. و نکته جالب این خبر از این جهت که حالا مشخص شد برادر شریعتمداری مدیر کیهان چرا همیشه از حامیان پروپا قرص دولت تاریخی احمدی نژاد! و از دلواپسان امروز است!!! باور ندارید خبر فوق را بخوانید :

فرارو نوشت: در نخستین سال دولت دهم، محمدعلی رامین معاون جنجالی و عجیب و غریب مطبوعاتی وزارت ارشاد، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را به یارانه مطبوعات اختصاص داده است. از این ۲۰ میلیارد تومان یارانه سال ۸۸، حدود ۵ میلیارد تومان به دو روزنامه کشور رسیده است: «ایران و کیهان»!

موسسه ایران با روزنامه‌ای ۳۲ صفحه‌ای، ویژه‌نامه‌های رنگارنگ و ویژه‌نامه‌های استانی در کنار کیفیت چاپ و تیراژ بالای آن، ۲٫۲ میلیارد تومان یارانه گرفته است اما روزنامه کیهان که در کمیت و کیفیت انتشار، قابل قیاس با روزانه ایران نیست، یارانه‌اش ۴۰۰ میلیون تومان از «ایران» بیشتر است.

در واقع روزنامه کیهان بالاترین رقم دریافت یارانه را در بین روزنامه‌های کشور در سال ۸۸ به خود اختصاص داده که گویا در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد رکورد دریافت یارانه نیز محسوب می‌شود؛ ۲٫۶ میلیارد تومان برای یک سال! ضمن اینکه روزنامه کیهان در طول سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۶ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است.نکته قابل تامل اینکه در سال اول وزارت سیدمحمد حسینی، ۵ روزنامه «کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان» یک‌چهارم یارانه کل مطبوعات را به خود اختصاص داده‌اند و ۵ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند که با احتساب ۲ میلیارد تومان یارانه روزنامه ایران، می‌توان گفت که در واقع حدود ۸ میلیارد تومان، بین ۶ روزنامه و ۱۲ میلیارد تومان بین بالغ بر ۱۰۰ روزنامه کشور توزیع شده است. این در حالی است که در همین سال، یارانه روزنامه همشهری ۱۵۰ میلیون تومان، جام جم ۹۰۰ میلیون تومان، جمهوری اسلامی ۳۰۰ میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است. روند بذل و بخشش دولت احمدی‌نژاد به دلواپس‌های امروز به کیهان ختم نمی‌شود. روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش، در سال ۸۹ نزدیک به «یک میلیارد تومان» از دولت یارانه دریافت کرده است؛ روزنامه‌ای با تیراژ بسیار پایین که سابقه انتشارش به دو سال نمی‌رسیده است اما با این حال مبلغ دریافتی‌اش از روزنامه‌های «جام جم، همشهری، جمهوری اسلامی، اطلاعات، رسالت، شرق و خراسان» بسیار بیشتر بوده است!

بر اساس این گزارش، روزنامه تازه متولدشده «عصر ایرانیان» که «بیژن نوباوه» مدیرمسئول آن است نیز در دولت احمدی‌نژاد مشمول مهرورزی قرار گرفته و طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان یارانه از ارشاد گرفته است. در همین مدت، روزنامه کم‌تیراژ «رسالت» حدود ۱٫۵ میلیارد تومان و روزنامه کم‌تیراژ «جوان» نیز نزدیک به ۲ میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌اند!

رروزنامه شرق در این بازه زمانی حدود ۴۰۰ میلیون تومان و روزنامه مردم‌سالاری، حدود ۷۰۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. در واقع روزنامه‌های باسابقه و شناخته‌شده با گستره توزیع سراسری خیلی کمتر از روزنامه تازه متولدشده بیژن نوباوه یارانه دریافت کرده‌اند؛ روزنامه‌ای که گویا فقط در تهران توزیع می‌شده و نام «سراسری» را با خود یدک می‌کشیده است. اینکه روزنامه‌ای با تیراژی کمتر از ۵۰ هزار نسخه در دریافت یارانه رکورد بزند یا روزنامه‌ای که تنها در برخی مناطق و دکه‌های تهران توزیع می‌شود و کل تیراژش ۳ هزار نسخه هم نیست از روزنامه‌ای مثل همشهری و جام جم و اطلاعات بیشتر یارانه می‌گیرد، از جمله مصادیق مهرورزی‌های عادلانه دولت دهم است اما اگر شعار دولت یازدهم «اعتدال» است و وزارت ارشاد مدعی شفاف‌سازی و رفتار حرفه‌ای در قبال مطبوعات، باید لیست دقیق پرداخت یارانه در دولت گذشته (اگر وجود داشته باشد!) و لیست دولت فعلی را منتشر کند تا مردم در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند.  اینک به جدول اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه مطبوعات از محل بیت‌المال طی سال‌های ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۰ توجه بفرمایید. این داده‌ها بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد در اختیار خبرنگار فرارو قرار داده، آورده شده است.

    نام روزنامهمبلغ دریافتی (۸۸ تا۹۰)
کیهان۶ میلیارد تومان
ایران۵٫۸ میلیارد تومان
جام جم۲٫۵ میلیارد تومان
وطن امروز۲٫۲ میلیارد تومان
جوان۲٫۲ میلیارد تومان
رسالت۱٫۵ میلیارد تومان
عصر ایرانیان۸۰۰ میلیون تومان
مردم‌سالاری۷۰۰ میلیون تومان
شرق۴۰۰ میلیون تومان
اعتماد۳۰۰ میلیون تومان
آفتاب یزد۳۰۰ میلیون تومان
همشهری۲۰۰ میلیون تومان


ارسال توسط علی محمدی ایروانلو

در ایام استمرار حکمرانی مدیران احمدی نژاد!

شروع سونامی استیضاح

 و سوال از وزرای دولت روحانی جرقه زده شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان با پایان جلسه امروز خود به یک هفته تعطیلات تابستانی می‌روند، اما در آخرین روز کاری خود پیش از آغاز این تعطیلات، استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و علوم را کلید زدند و خواستار طرح سوال از وزیر اقتصاد شدند .معتقدم این رهیافت در ماههای آینده تشدید خواهد شد وظاهرا تصمیم سازان اصلی دولت یازدهم هنوز در نوع رویکرد خود با جریان مقابل در شک و تردید به سر می برند . در واقع  بعد از گذشت یکسال از شروع به کار دولت تدبیر و امید که بی شک مهمترین سرمایه اجتماعی آن اصلاح طلبان هستند متاسفانه علیرغم توصیه ها هنوزبیشتر جایگاههای مدیریتی کشور در ید و هژمونی اصول گرایان از جنس احمدی نژادی آن هستند مدیرانی که هیچ اعتقادی به منویات دکتر روحانی و سیاست های دولت او ندارند، واقعا جای تعجب است و شاید جای سوال است که معما و گره کور مسئله در کجاست که این شرایط را بوجود آورده است؟ پر واضح است زمان با سرعت در حال گذر است و محافظه کاری چیزی جز اتلاف فرصت ها نصیب دولت یازدهم نخواهد نمود. در حالی که  از یکسو مدیران جریان مخالف دولت دراکثر سطوح مدیریتی کشور حکمرانی می کنند و از سوی دیگر از حداکثرپتانسیل خود در قوه مقننه برا ی به چالش کشیدن دولت بهره می برند واقعا رهیافت فعلی با هیچ منطق سیاسی قابل توجیه نیستارسال توسط علی محمدی ایروانلو

نگاهی به دست های پنهان غرب در حوادث تاسف بار عراق

وقایع روزهای اخیر در عراق و رفتارهای وحشیگرانه گروه تروریستی موسوم به «داعش» در راستای پازل اسلام هراسی است که تئورسین های غرب به رهبری آمریکا طی چند سال اخیر آن را در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا در آورده اند دراین خصوص برای تبیین موضوع باید به زوایای پنهان  فروپاشی پارادایم نظام دوقطبی جهان در نیمه دوم سال 1980 میلادی نگریست و گره حل معما را در آن جستجو کرد .در آن ایام اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو ابر قدرت جهانی تحت تغییر و تحولات بنیادین و گسترده ، ساختار درونیش فرو ریخت وپاردایم نظام دو قطبی در عرصه نظام بین الملل به تاریخ پیوست  در واقع به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که شکست ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم بود زمینه مناسبی برای غرب به رهبری آمریکا فراهم آمد تا اقتدار بلا منازع خود را بر کل جهان بسط و گسترش دهد بر این اساس نظریه پردازان آمریکایی پایان جنگ سرد را فرصت مناسبی برای القاء این اندیشه دانستندکه نظم و صلح جهانی حضور و استقرار قدرت مسلطی به نام آمریکا را ایجاب می نماید .در این راستا فوکی یاما تئوریسین برجسته آمریکایی  پایان تاریخ و هژمونی ابدی لیبرال دموکراسی بر جهان را اعلام نمود ودر ادامه ساموئل هانتینگتون جهت تداوم سلطه آمریکا و ارائه رهنمود برای سیاستگذاران آمریکایی و غرب نظریه جنجال بر انگیز خود به نام «برخورد تمدن ها»را مطرح کرد وی برخلاف برخی تحلیل گران پایان جنگ سرد را نه تنها ختم مناقشات ایدئولوژیک در جهان ندانست بلکه آن را سر آغاز دوران جدید «برخورد تمدن ها» اعلام کرد .بر اساس این نظریه بعد از فروپاشی نظام دوقطبی در جهان  کانون اصلی در گیری ها بین تمدن غرب و اتحاد جوامع کنفوسیوسی شرق  آسیا و جهان اسلام خواهد بود و غرب باید تمامی انرژی خود را در جهت تضعیف رقیب ایدئولوژیک خود خصوصا اسلام نماید .پرواضح است هر چند این نظریه از طرف بعضی اندیشمندان مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است لیکن به ظن نگارنده این سطور چهار چوب سیاست خارجی امریکا در طول دودهه گذشته بر محوریت همین نظریه و در راستای اسلام هراسی و تضعیف جهان اسلام بوده است .در این خصوص  كارشناسان بر اين باورند كه آمريكا پس از دوران جنگ سرد و حذف كمونيزم، اسلام گرايي را تنها مانع بالقوه و در عين حال بهترين بهانه براي تحكيم سلطه جهاني خود قلمداد کرده  و به اين جهت تنها به يك بهانه براي خفه كردن سلول هاي تنفسي اسلام گرايي در سرتاسر جهان و سپس تصاحب دنيا نياز داشت و آن بهانه ۱۱ سپتامبر. بود ،دولت آمريكا بعدها اين عمليات تروريستي را به گروهك القاعده و طالبان كه هر دو از دست ساخته هاي سردمداران اين كشور در راستاي تامين منافع استكباري بود، نسبت داد وتلاش كرد تا بخشي از منافع خود را در منطقه با اشاعه همين بهانه تضمين كند و بر همين اساس به بهانه مبارزه با تروريزم و.. طرح حمله به كشور اسلامي افغانستان و عراق كليد خورد. . اقداماتي كه پس ازحادثه۱۱ سپتامبر ازجانب سردمداران آمريكايي صورت گرفت، نشان داد كه آنان در پي پيش دستي در نبرد تمدنها بودند. چرا كه بر اين باورند كه تمدن اسلامي و در پي آن بيداري اسلامي با مولفه هاي ضد نظام سرمايه داري و ضد صهيونيستي و آزادي ملت ها در حال شكل گيري است و در نهايت سبب نابودي تمدن پوشالي و مادي غرب خواهد شد. آنان با طراحي سناريوي ۱۱ سپتامبر و در ادامه با نقش آفرینی درتشکیل و تقویت گروهک های تروریستی همچون طالبان ،القاعده ،جبهه النصره وداعش در اقصی نقاط جهان اسلام که به نام اسلام و با صدای الله اکبر  وحشیانه وشبه قرون وسطایی سر انسان ها را بریده و جگر آنان را از بدن خارج و در معرض شبکه های متعددماهواره ای ومیلیونها  انسان آن را می خورند  و بدیهی ترین حقوق انسانی را زیر پا گذاشته و هزاران انسان بی گناه را به کام مرگ می برند  در تلاش هستند  تا علاوه بر نشان دادن يك چهره خشن و ضد انساني از تمدن اسلامي سبب خنثي شدن حرکت های نجات بخش انسان از جانب دنياي اسلام شوند.  بر این اساس مواضع دو گانه غرب خصوص آمریکا در حوادث اخیر عراق که از یکسو از دولت عراق حمایت و گروهک داعش را با شعار مبارزه با تروریزم محکوم می نمایدو از سوی دیگر دستهای پنهان خود را در ایجاد و تقویت این گروهها پنهان می کند را باید در راستای استراتژی تئوریسن های آمریکایی در گسترش «اسلام هراسی » و تضعیف اسلام رحمانی جستجو کرد امید است دنیای اسلام هوشمندانه این نقشه خطرناک و مغایر با بدیهی ترین حقوق بشری را خنثی نمایدارسال توسط علی محمدی ایروانلو
 
تاريخ : سه شنبه ۶ خرداد۱۳۹۳

امروز (5خرداد) حائل بحث برانگیز خیابان امام مابین میدان فردوسی و قائم برداشته شد اول صبح  این اقدام در منظر اکثر شهروندانی که در محل حضور داشتند تعجب انگیز بود زمزمه « پول مردم را این گونه به هدر می دهند» مهمترین لق لقه زبان اکثر شهروندان حاضر بود بنده کنجکاوانه چند رهگذر را مورد پرسش قرار دادم گفتم این را قبول دارم که این کار هدر دادن پول بیت المالی است که با هزاران مکافات از سبد هزینه ای شهروندان  تامین می شود ولی به نظر شما نفس برداشتن حائل درست است یا خیر؟ بی شک همه پرسش شوندگان انگشت تایید بر اقدام شهرداری می زدند لذا باید گفت اقدام  شهردار که بر اساس مصوبه شورای شهر انجام گرفت اقدامی شجاعانه و گویای ارزش گذاری بر مطالبات اذهان عمومی بود چیزی که شورای دوره سوم بر آن وقعی ننهاد. یادم هست در شروع عملیات عمرانی احداث این حائل  با مراجعه به یک عضو شورا  ضمن انتقاد از این اقدام و تشریح بازتاب های اجرایی آن  پیشنهاد نمودم سریعا ایشان با توجه به جایگاه خود در شورا عملیات حائل گذاری را متوقف نماید و با تعیین یک کار گروه کارشناسی  موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد ولی نامبرده با توجیهات خود متاسفانه توجهی به در خواست بنده ننمود شخصی که باز هم مخالف برداشت این حائل در شورای چهارم هم بود !! و تما م تلاش خود را برای لغو مصوبه شورا انجام داد هر چند با اصرار اکثریت اعضای شورا  تلاش های این عضو به جایی نرسید. به نظر می رسد شورای دوره چهارم باید گام های شجاعانه بعدی را برای مهار هر گونه انحصار و منفعت طلبی  بردارد روندی که در چند ماه آینده  افکار عمومی در انتظار لمس تشعشعات آن هستندارسال توسط علی محمدی ایروانلو

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود